Banská Bystrica

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny – dostavba a rekonštrukcia

Zvolen

Lekáreň NA KOPCI, Kuzmányho nábrežie

Rekonštrukcia lekárne

Banská Bystrica

Modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Spojovej ulici v Banskej Bystrici

Kováčová

Národné rehabilitačné centrum

Rekonštrukcia rehabilitačných priestorov

Kováčová

Národné rehabilitačné centrum – Kováčová

Stavebné úpravy dielní, rekonštrukcia plochých striech ( 10 000 m2 ), stavebné úpravy bazénu

Kováčová

Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa budovy.

Zvolen

NsP -VAŠE ZDRAVIE n.o.

Oprava a obnova objektu NsP Zvolen- Pavilón spoločných oddelení.

Zvolen

OFTAL-Očné centrum

Prestavba priestorov pre očnú kliniku

Bardejov

Prestavba CO skladov na ambulantnú zdravotnú starostlivosť NsP Sv. Jakuba Bardejov

Banská Bystrica

Prestavba zdravotníckeho zariadenia na rehabilitačné centrum pre pacientov s CMP a JDIS

Zvolen

Štátny veterinárny ústav – Zvolen

Celková rekonštrukcia, prestavba a prístavba k objektu administratívno – prevádzkovej budovy

Zvolen

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Komplexná rekonštrukcia