Referencie

Obytné objekty:

 • Hotel s víkendovými apartmánmi ALMET – Donovaly (rekonštrukcie fasádnych konštrukcií, rekonštrukcie kompletných vnútorných priestorov, vnútorné ZVT, ÚK, silnoprúd, slaboprúd, VZT, výťah)
 • Rímskokatolícky sakrálny komplex – Zvolen, Západ (kompletná realizácia)
 • Rodinný dom, IBV Zlatý Potok, Zvolen (výstavba)
 • Ranč Očová (výstavba)
 • Rekonštrukcia bytového domu 120 BJ, Malinovského, Brezno
 • Rekonštrukcia bytového domu 45 BJ, Rázusova, Brezno
 • Rekreačné zariadenie – CHKO Orava
 • Bytový dom, Laskomerského, Brezno
 • IBV Králiky (kompletná realizácia)
 • ARKADIA Kukučínova, Banská Bystrica (oprava)

Výrobné objekty:

 • PREMAC Zvolen (výstavba výrobnej haly)
 • Železničné depo, Zvolen (rekonštrukcia Východnej remízy)
 • PREMAC, spol. s r.o. (prestavba prevádzkovej budovy)
 • Železiarne Podbrezová, a.s. (dodávka a montáž dlažieb, obkladov a schodov v administratívnej budove)
 • Sklad PLOMA – Zvolen

Administratívne objekty:

 • MsÚ Banská Bystrica (dostavba a rekonštrukcia)
 • Administratívne a obchodné centrum WEISHAUPT – Zvolen (novostavba administratívnej a komerčnej budovy a prepojovacia komunikácia)
 • Stredné odborné učilište železničné Zvolen (výstavba objektov dielní – objekt „U“ a objekt „I“)
 • GLOBTEL, a.s., Dolná ulica č. 12, Banská Bystrica (rekonštrukcia)
 • Poštová banka – Banská Bystrica (dodávka a montáž dlažby a schodov z prírodného kameňa, dodávka a kladenie podlahových krytín)
 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – VEOLIA (rekonštrukcia kancelárskych priestorov a vstupu, oprava fasády)
 • Mestský úrad Zvolen (výmena okien, rekonštrukcia a zateplenie fasády)
 • Rekonštrukcia radnice – Banská Bystrica
 • Administratívna budova ITS – BETAMONT s.r.o. Zvolen

Komerčné objekty:

 • OD PRIOR Martin (rekonštrukcia a výstavba nových komerčných priestorov, rekonštrukcia sociálnych zariadení, inštalácia vzduchových clôn, komunikácia jadra, rekonštrukcia parkoviska a výstavba vystužených povrchov)
 • OD PRIOR Lučenec (výmena odvetrávania fasády, opravy lakov, rekonštrukcia komunikačného jadra, rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch, rekonštrukcia prízemia, oprava potrubia TÚV, priestory III. NP)
 • OD PRIOR Považská Bystrica (rekonštrukcia a prístavba obchodných plôch)
 • OD PRIOR Trenčín (rozšírenie výkladov v obchodnom dome, nové obchodné priestory – terasa, osvetlenie, vnútorné podlahy na II. NP, oprava zadnej fasády, opravy výkladov)
 • OD PRIOR STRED Zvolen (rozšírenie obchodných priestorov)
 • OD PRIOR Považská Bystrica (prístavba)
 • Autosalón HONDA, Lučenec (kompletná novostavba)
 • Autoservis VOLKSWAGEN – Auto Unicom Zvolen

Zdravotnícke objekty:

 • Lekáreň NA KOPCI, Kuzmányho nábrežie (rekonštrukcia)
 • Národné rehabilitačné centrum – Kováčová (stavebné úpravy dielní, rekonštrukcia plochých striech (10 000 m2), stavebné úpravy bazénu)
 • Štátny veterinárny ústav – Zvolen (celková rekonštrukcia, prístavba k objektu administratívno-prevádzkovej budovy)
 • Národné rehabilitačné centrum (rekonštrukcia rehabilitačných priestorov)
 • Národné rehabilitačné centrum Kováčová (výmena okien a zateplenie obvodového plášťa)
 • OFTAL – Očné centrum (rekonštrukcia priestorov)
 • NsP – VAŠE ZDRAVIE, n.o. (oprava a obnova objektu NsP Zvolen – Pavilón spoločných oddelení)
 • Štátny veterinárny ústav Zvolen (kompletná rekonštrukcia)
 • DFNsP v Banskej Bystrici (prístavba a rekonštrukcia)
 • Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (dostavba a rekonštrukcia)
 • Modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Spojovej ulici v Banskej Bystrici
 • NsP Sv. Jakuba Bardejov (prestavba skladov na ambulantnú starostlivosť)
 • Banská Bystrica – prestavba zdravotníckeho zariadenia na rehabilitačné centrum pre pacientov s CMP a JDIS