Donovaly

Hotel s víkendovými bytmi ALMET – Donovaly

Rekonštrukcia fasádnych konštrukcií, rekonštrukcia kompletných vnútorných priestorov, vnútorných rozvodov a profesií v napojení na stávajúce funkčné zdroje a to ZVT, ÚK, silnoprúd, slaboprúd, VZT, výťah

Králiky – Banská Bystrica

IBV Králiky

Brezno

Obytný dom, Laskomerského, Brezno

Banská Bystrica

Oprava obytného domu ARKADIA – Kukučínova, Banská Bystrica

Očová

Ranč

Brezno

Rekonštrukcia obytného domu 45 bj, Rázusova, Brezno

Brezno

Rekonštrukcia obytného domu 120 bj, Malinovského, Brezno

Orava

Rekreačné zariadenie – CHKO Orava

Zvolen

Rímskokatolícky sakrálny komplex – Zvolen, Západ

Výstavba sakrálneho komplexu. Stavbu realizovalo OKB plus, a.s. Banská Bystrica a Istroreal, s.r.o. Bratislava

Zvolen

Rodinný dom, IBV Zlatý Potok, Zvolen

Novostavba rodinného domu