Lučenec

Autosalón HONDA, Lučenec

Novostavba

Zvolen

Autoservis VOLKSWAGEN – Auto Unicom Zvolen

Novostavba

Lučenec

OD PRIOR Lučenec

Výmena odvetranej fasády, oprava náterov, rekonštrukcia komunikačného jadra, rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch, prestavba prízemia, oprava potrubia TUV, priestory III. NP.

Martin

OD PRIOR Martin

Rekonštrukcia a vyýstavba nových obchodných plôch, rekonštrukcia sociálnych zariadení, montáž vzduchových clôn, prestrešenie komunikačného jadra, rekonštrukcia parkoviska a výstavba spevnených plôch

Považská Bystrica

OD PRIOR Považská Bystrica

Rekonštrukcia a prístavba obchodných plôch

Považská Bystrica

OD PRIOR Považská Bystrica – prístavba

Rekonštrukcia a prístavba obchodných plôch

Zvolen

OD PRIOR STRED Zvolen

Prístavba a nadstavba – rozšírenie obchodných priestorov

Trenčín

OD PRIOR Trenčín

Rozšírenie výkladov v obchodnom dome, nové obchodné plochy – terasa, oprava osvetlenia, podláh interiérov na II. NP., oprava náteru zadnej fasády, oprava výkladov